Здрави доброволци

 

 


Ако нямате здравословни проблеми и бихте искали да участвате в нашите

клинични изпитвания, провеждани сред здрави доброволци, сте добре

дошли. Моля, попълнете въпросниците по-долу и ние ще се свържем с вас.

 

ВЪПРОСНИК ЗА ЗДРАВИ ДОБРОВОЛЦИ

 

 
 
 
 
Знаете ли:
 

Защо да участвате:

 

  • Получавате компенсация за участието си в изпитването
  • Давате възможност да бъде събрана важна научна информация
  • Получавате допълнителни медицински грижи по време на  изпитването
  • Помагате на други хора с приноса си към медицинските изследвания
  • Помагате да се подобрят медицинските грижи за бъдещите поколения
  • Проявявате интерес към науката

 

Участието е въпрос на личен избор

Доброволното записване за участие в клинично изпитване е личен избор.

Не сте задължени да го правите, като участието не е подходящо за всеки.

След като се запишете в клинично изпитване, можете да се оттеглите от

него по всяко време и по каквато и да било причина.