Ранни фази изпитвания

 

Дейността ни е съсредоточена върху провеждането на клинични изпитвания за биоеквивалентност и бионаличност.
Провеждаме такъв тип проучвания във всички терапевтични области, като използваме собствени Стандартни оперативни
процедури, разработени в съответствие с насоките за Добра клинична практика (ICH-GCP) и насоките за изготвяне на доклади
от изпитвания за бионаличност (ICH E3). Гордеем се с факта, че си сътрудничим с екип от професионалисти, които работят в
сферата на проучванията за бионаличности от 1990 г. Притежаваме собствена база данни със здрави доброволци. Можем да
провеждаме изпитвания с разнообразни режими на дозировка, както и по различен дизайн, включително:
 
 • Единични/многократни дози
 • При условия на гладно/след храна
 • Препарати с незабавно/модифицирано освобождаване
 • Разнообразни форми на дозировка/начини на прилагане
 • Здрави доброволци/специални популации

 

С какво разполагаме:

   

 

     

 

 Дванадесет легла с приспособления за интравенозно вливане

 • Кабинет за обработка на проби
 • Кабинет за спешна помощ
 • Охлаждащи и стандартни центрофуги
 • Помещение за съхранение на проби с контрол на достъпа
 • Фризери, поддържащи температури от 4°C, –20°C и –70°C с вградени алармена система и система за следене на температурата в реално време
 • Медицинско оборудване за наблюдение, включително ЕКГ, електронни монитори за следене на кръвното налягане, Холтер монитори и оборудване за оказване на спешна медицинска помощ
 • Устройства за сигнализиране при спешни случаи, задействащи се чрез шнур или бутон, инсталирани в стаите на доброволците и баните
 • Аудиосистема за комуникация
 • Синхронизиран часовник
 • Удобно фоайе и трапезария
 • Компютри, безжичен интернет, компютърни игри, настолни игри, HD телевизори и DVD библиотека
 • Високотехнологична външна и вътрешна система за сигурност с 24-часово видеонаблюдение
 • Противопожарна система, свързана със служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
 • Генератор в режим на готовност в случай на прекъсване на електричеството, който има капацитет за обслужване на цялата територия на медицинския център
 • Кетъринг с индивидуално планирани менюта според нуждите на различните проучвания
 • Стандартни оперативни процедури