Клинични изпитвания на медицински изделия

 

 

Провеждаме следните клинични проучвания: 

 

 • III-та фаза
 • Постмаркетингови
 • Постмаркетингово наблюдение
 • Неинтервенционални проучвания

 

Екипът ни от медицински специалисти работи в следните области:

 • Дерматология
 • Централна нервна система
 • Ендокринология
 • Ортопедия
 • Женско здраве

 

 

 

 

 

 

Можем да ви окажем съдействие и с:

 • Дизайн на изпитването
 • Изработване на протокол и документация за информирано съгласие
 • Изработване на клинична карта на участника
 • Подготовка на документация за независима етична комисия
 • Управление на проекти
 • Съдействие по регулаторни въпроси и дейности
 • Партньорство с фирма за статистически услуги
 • Изготвяне на медицинска литература
 • Подготовка на доклади
 • Подаване и архивиране на данни