Клинични изпитвания на хранителни добавки

 

 

 

 

Провеждаме клинични проучвания както с участници, които са здрави доброволци, така и с пациенти с определено състояние.

Концентрираме се върху следните области:

 • Хранителни режими при преддиабетно и диабетно състояние
 • Хранене при хора в напреднала възраст
 • Безопасност на храните
 • Взаимодействия между хранителните добавки
 • Здравословно хранене
 • Микробиом/микрофлора
 • Катаболизъм
 • Хранене при жените

 

Изследователският ни екип за проучвания, свързани с храненето, се състои от:

 • Фармаколози
 • Диетолози
 • Учени, работещи в сферата на храните и храненето
 • Медицински сестри
 • Психолози

Работим със специализирана компания за кетъринг услуги, която ни доставя различни типове храни, в зависимост от изискванията на протокола на изпитването.

 

За да съдействаме в максимална степен на партньорите си, предлагаме следните услуги:

 • Дизайн на проучването
 • Разработка на документи за информирано съгласие и клинични карти на участниците
 • Подбор на участниците и грижа за тях
 • Набиране на участници
 • Управление на проекти
 • Съдействие по регулаторни въпроси и дейности
 • Партньорство с фирма за статистически услуги
 • Изготвяне на медицинска литература
 • Подготовка на финални доклади
 • Архивиране на данни