Изследователски екипи

 

За да следваме протокола на клиничното изпитване и за да спазваме 
изцяло изискванията, организираме медицински екипи, които имат 
обширен опит в сферата на клиничните проучвания и редовно
 преминават обучения върху правилата на Добрата клинична практика. 
В зависимост от сложността на клиничното изпитване, всеки екип включва: 
 
 • Главен изследовател
 • Съизследователи
 • Медицински сестри
 • Кординатор на проучването
 • Ръководител на проучването
 • Техническо лице

                                                                                                                                                  

 

Главните изследователи, които работят в медицинския ни център, имат дългогодишен опит
в сферата на клиничните изпитвания. Те работят в следните терапевтични области:

 

 • Дерматология
 • Пулмология
 • Кардиология
 • Очни болести
 • Отоларингология
 • Алергология
 • Нефрология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Клинична фармакология
 • Ортопедия
 • Неврология