Местна етична комисия

 

В Медицински център „Конвекс“ е учредена Местна етична комисия.

Тя действа в съответствие със Стандартни оперативни процедури,

одобрени от регулаторните органи в България. Етичната комисия се

грижи за правата на пациентите и доброволците, както и за

обезпечаването на здравето им и благосъстоянието им по време и

след приключването на участието им в клиничното изпитване.

Членовете на етичната комисия разглеждат всички налични документи

по дадено клинично изпитване преди началото му. Освен това

наблюдават детайлно всички текущи клинични изпитвания и отговарят

за обезпечаването на физическото и психичното здраве на участниците.

Местната етична комисия на Медицински център „Конвекс“ се състои

от следните членове:

 

  • Лекар – кардиолог
  • Лекар – пулмолог
  • Лекар – фармаколог
  • Лекар – вътрешни болести
  • Счетоводител
  • Адвокат
  • Филолог

  

 

             За повече информация, свързана с дейността на

             комисията, моля, свържете се с нас на: info@convex.bg