Нашата база

 

 

 

Центърът за клинични изпитвания е специално построен и конструиран,

за да покрива техническите нужди на всяко клинично изпитване. 

Базата ни включва:

 
 • Дванадесет легла и приспособления за интравенозно вливане
 • Кабинет за обработка на пробите
 • Удобно фоайе
 • Кухня и трапезария
 • Зона за отдих
 • Компютри с безплатна интернет мрежа/игри
 • Телевизори и DVD библиотека
 • Зона за съхранение на лекарства с контролирана температура и контрол на достъп  
 • Помещение за съхранение на проби с контрол на достъп
 • Пет лекарски кабинета
 • Помещение за архив на документи
 • Офис помещение
 • Чакалня
 • Регистратура

 

Нашето оборудване:

 
 • Оборудване за наблюдение, включително ЕКГ, електронни монитори за следене на кръвното налягане, Холтер монитори и оборудване за оказване на спешна медицинска помощ
 • Охлаждащи и стандартни центрофуги
 • Фризери, поддържащи температури от 4°C, –20°C и –70°C с вградени алармена система и система за следене на температурата в реално време
 • Аудиосистема за комуникация
 • Синхронизиран часовник
 • Устройства за сигнализиране при спешни случаи, задействащи се чрез шнур или бутон
 • Високотехнологична външна и вътрешна система за сигурност с 24-часово видеонаблюдение

 

 

  

 

 • Сигнално-охранително оборудване, включващо алармена система срещу проникване и паникбутони
 • Противопожарна система, свързана със служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
 • Генератор в режим на готовност в случай на прекъсване на електричеството, който има капацитет за обслужване на цялата територия на медицинския център за 48 часа
 • Осигурен кетъринг
 • Безплатни телефони
 • Безплатни паркоместа
 • Достъп до обществен транспорт