Ръководство

 

Няколко думи от Директора

 

Благодарение на 25-те години, посветени на клиничните проучвания, успях

да открия силните и слабите страни на изследователските центрове. И именно това ме

мотивира да завърша успешно изграждането на първия независим център за

клинични проучвания в България, който напълно отговаря на европейските

стандарти и покрива изцяло критериите на бранша. Тъй като вярваме в почтеността, 

прозрачността и творческия подход, нашата мисия е преди всичко да

създадем професионална среда в Медицински център „Конвекс“, която да стимулира

върхови постижения и непрестанно развитие. Работим усърдно за постигането на

една основна цел – да превърнем Медицински център „Конвекс“ в разпознаваема

институция с непоклатими ценности, както и в предпочитано място за клинични

изследователи и за нашите партньори. Това, което ни сплотява, сме „ние“ –

ние сме изследователи, пациенти, клиенти, служители и всички ние сме едно цяло,

като винаги работим в една посока – към успеха.